خرید ارزشیابی جامع ششم ابتدایی (رحلی) | انتخاب ایده آل

ارزشیابی جامع ششم ابتدایی (رحلی)

    این محصول رنگ بندی ندارد


این مجموعه ( ارزشیابی جامع ششم ابتدایی ) با استفاده از بهترین تکالیف و تمرین های ماهانه و همچنین با تکالیف و تمارین بسیار زیادی به دانش آموزان مقطع ششم کمک میکند تا بتوانند مطالب آموخته های خود را تثبیت و تقویت کنند و همچنین خود را برای امتحانات و آزمون های درسی آماده کنند.تمامی تکالیف این مجموعه مطابق با برنامه های درسی و کتاب های درسی میباشد که این امر موجب میشود تا دانش آموز با حل کردن نمونه سوالات و تکلیف های خود در زمان آزمون های درسی و یا امتحانات نوبت اول یا دوم بدون هیچگونه مشکلی با نمره ی بالا قبول شود.اما این مجموعه با استفاده از روش های نوین و صحیح میتواند دانش آموزان را به سمت و سوی درس خواندن ترغیب کند و همچنین در این مجموعه نیز مانند سایر مجموعه های ( ارزشیابی ) با استفاده از اشکال تمام و تصاویر تمام رنگی سعی شده است درس خواندن را برای دانش آموز جذاب تر و دلنشین تر کند که همین امر موجب میشود تا دانش آموز علاقه اش به خواندن درس و حل کردن تمارین بیشتر شود.در این مجموعه سعی شده است از تصاویر و اشکال رنگی مختلف استفاده شود تا دانش آموزان از درس زده نشوند و همچنین در زمانی که درس میخوانند یا تمرین های این مجموعه را حل میکنند احساس خستگی یا کلافگی نکنند.مجموعه حاضر ( ارزشیابی جامع ششم ابتدایی ) با طراحی و صفحه آرایی بسیار زیبا و دلنشین موجب میشود تا درس خواندن برای دانش آموزان ساده تر و همچنین جذاب تر شود که این امر به خودیه خود باعث میشود دانش آموز به خوبی درس هارا یاد بگیرد و همچنین با موفقیت مقاطع تحصیلی خود را به پایان برساند.مجموعه حاضر ( ارزشیابی جامع ششم ابتدایی ) همراه با آزمون های نوبت اول و دوم است که به دانش آموزان عزیز پایه ششمی کمک بسزایی میکند تا با حل کردن تمرین ها و تکالیف مخصوص آن آزمون خود را به صورت کامل برای امتحانات و آزمون های خود آماده کنند و همچنین در حین آمادگی مطالب جدیدی یاد بگیرند و آنها را تقویت و تثبیت نمایند.
همینطور این کاربرگ ها در ابتدای خود آزمون ورودی دارند تا معلمین عزیز از این طرییق میزان سواد آموزشی دانش آموزان را در مقطع قبلی بسنجند .سوالات و تکالیف این مجموعه ( ارزشیابی جامع چهارم ابتدایی ) در چهار دسته ؛ درست و غلط ، چهار گزینه ای ، جای خالی و تشریحی در نظر گرفته شده است ، این امر موجب میشود دانش آموز با تمامی نمونه سوالات آشنا شود تا در زمان آزمون های درسی و امتحانات نوبت اول یا دوم بتواند به تمامی آنها پاسخ دهد و با نمره بالا آن درس را قبول شود.و همچنین این مجموعه با استفاده از بهترین سوالات و تکالیف ماهانه و همچنین با استفاده از تمارین مختلف و متنوع باعث میشود دانش آموز برای امتحانات نوبت اول و دوم خودش آدامگی کامل را پیدا کند و بتواند با نمرات بالای دوره تحصیلی خود را پشت سر بگذارد.امیدواریم با تالیف و انتشار این مجموعه ( ارزشیابی جامع ششم ابتدایی ) تواسنته باشیم گامی هر چند کوچک در زمینه آموزشی و تحصیلی برداشته باشیم و همواره به دانش آموزان عزیز مقطع ششم ابتدایی کمک کنیم تا بتواند مقاططع تحصیلی خود را با موفقیت پشت سر بگذارند و همچنین آموخته های خود را تثبیت و تقویت کنند.و همچنین امید است این مجموعه همانند سایر کتاب ها و مجموعه های ی انتخاب ایده آل مورد استقبال گرم شما عزیزان قرار گیرد و همچنین امیدواریم این مجموعه چراغی باشد همواره روشن در زمینه آموزشی و علمی دانش آموزان عزیز مقطع ششم ابتدایی.
همواره منتظر رهنمود های سازنده شما عزیزان هستیم. ی انتخاب ایده آلنمونه صفحه ارزشیابی جامع ششم ابتدایی

ارسال بعد از یک روز کاری
موجود در انبار
امتیاز کاربران: 5
قیمت متغیر است
برای دیدن بقیه محصولات ما لطفا اینجا کلیک کنید.

محصولات مرتبط

ارزشیابی ماهانه اول ابتدایی (رحلی)

ارزشیابی ماهانه اول ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
فصل میوه چینی اول ابتدایی

فصل میوه چینی اول ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی ماهانه دوم ابتدایی (رحلی)

ارزشیابی ماهانه دوم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
فصل میوه چینی دوم ابتدایی

فصل میوه چینی دوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی ماهانه سوم ابتدایی (رحلی)

ارزشیابی ماهانه سوم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
فصل میوه چینی سوم ابتدایی

فصل میوه چینی سوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی جامع چهارم ابتدایی (رحلی)

ارزشیابی جامع چهارم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
فصل میوه چینی چهارم ابتدایی

فصل میوه چینی چهارم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی جامع پنجم ابتدایی (رحلی)

ارزشیابی جامع پنجم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
فصل میوه چینی پنجم ابتدایی

فصل میوه چینی پنجم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی جامع ششم ابتدایی (رحلی)

ارزشیابی جامع ششم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
فصل میوه چینی ششم ابتدایی

فصل میوه چینی ششم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی ماهانه اول ابتدایی

ارزشیابی ماهانه اول ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی ماهانه دوم ابتدایی

ارزشیابی ماهانه دوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی ماهانه سوم ابتدایی

ارزشیابی ماهانه سوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی ماهانه چهارم ابتدایی

ارزشیابی ماهانه چهارم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی ماهانه پنجم ابتدایی

ارزشیابی ماهانه پنجم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی ماهانه ششم ابتدایی

ارزشیابی ماهانه ششم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه اول دبستان

ازمون ماهانه اول دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه حسامی دوم ابتدایی

ازمون ماهانه حسامی دوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه حسامی سوم ابتدایی

ازمون ماهانه حسامی سوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه حسامی ششم ابتدایی

ازمون ماهانه حسامی ششم ابتدایی

قیمت : متغیر
آزمون ماهانه همراه دانش پایه چهارم ابتدایی

آزمون ماهانه همراه دانش پایه چهارم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه همراه  دانش سوم ابتدایی

ازمون ماهانه همراه دانش سوم ابتدایی

قیمت : متغیر
آزمون ماهانه همراه دانش پایه ششم ابتدایی

آزمون ماهانه همراه دانش پایه ششم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه اول ابتدایی تاک

ازمون ماهانه اول ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه دوم ابتدایی تاک

ازمون ماهانه دوم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
آزمون ماهانه سوم ابتدایی تاک

آزمون ماهانه سوم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
آزمون ماهانه چهارم ابتدایی تاک

آزمون ماهانه چهارم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
آزمون ماهانه پنجم ابتدایی تاک

آزمون ماهانه پنجم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
آزمون ماهانه ششم ابتدایی تاک

آزمون ماهانه ششم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
املا آموز سوم دبستان تاک

املا آموز سوم دبستان تاک

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه ریاضی دوم ابتدایی گراد

ازمون ماهانه ریاضی دوم ابتدایی گراد

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه ریاضی اول ابتدایی گراد

ازمون ماهانه ریاضی اول ابتدایی گراد

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه ریاضی سوم ابتدایی گراد

ازمون ماهانه ریاضی سوم ابتدایی گراد

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه ریاضی چهارم ابتدایی گراد

ازمون ماهانه ریاضی چهارم ابتدایی گراد

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه ریاضی پنجم ابتدایی گراد

ازمون ماهانه ریاضی پنجم ابتدایی گراد

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه ریاضی ششم ابتدایی گراد

ازمون ماهانه ریاضی ششم ابتدایی گراد

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه اول ابتدایی حسامی

ازمون ماهانه اول ابتدایی حسامی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه پنجم ابتدایی حسامی

ازمون ماهانه پنجم ابتدایی حسامی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه چهارم ابتدایی حسامی

ازمون ماهانه چهارم ابتدایی حسامی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه خصوصی سوم ابتدایی

ازمون ماهانه خصوصی سوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه خصوصی پنجم ابتدایی

ازمون ماهانه خصوصی پنجم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه خصوصی ششم ابتدایی

ازمون ماهانه خصوصی ششم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه خصوصی دوم ابتدایی

ازمون ماهانه خصوصی دوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه خصوصی چهارم ابتدایی

ازمون ماهانه خصوصی چهارم ابتدایی

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه اول ابتدایی همراه دانش

ازمون ماهانه اول ابتدایی همراه دانش

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه دوم ابتدایی همراه دانش

ازمون ماهانه دوم ابتدایی همراه دانش

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه اول ابتدایی

ارزشیابی مستمر ماهانه اول ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه دوم ابتدایی

ارزشیابی مستمر ماهانه دوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه سوم ابتدایی

ارزشیابی مستمر ماهانه سوم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه چهارم ابتدایی

ارزشیابی مستمر ماهانه چهارم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه پنجم ابتدایی

ارزشیابی مستمر ماهانه پنجم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه ششم ابتدایی

ارزشیابی مستمر ماهانه ششم ابتدایی

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه اول دبستان

ارزشیابی مستمر ماهانه اول دبستان

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه دوم دبستان

ارزشیابی مستمر ماهانه دوم دبستان

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه سوم دبستان

ارزشیابی مستمر ماهانه سوم دبستان

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه چهارم دبستان

ارزشیابی مستمر ماهانه چهارم دبستان

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه ششم دبستان

ارزشیابی مستمر ماهانه ششم دبستان

قیمت : متغیر
ارزشیابی مستمر ماهانه پنجم دبستان

ارزشیابی مستمر ماهانه پنجم دبستان

قیمت : متغیر
نقد و بررسی

این مجموعه ( ارزشیابی جامع ششم ابتدایی ) با استفاده از بهترین تکالیف و تمرین های ماهانه و همچنین با تکالیف و تمارین بسیار زیادی به دانش آموزان مقطع ششم کمک میکند تا بتوانند مطالب آموخته های خود را تثبیت و تقویت کنند و همچنین خود را برای امتحانات و آزمون های درسی آماده کنند.تمامی تکالیف این مجموعه مطابق با برنامه های درسی و کتاب های درسی میباشد که این امر موجب میشود تا دانش آموز با حل کردن نمونه سوالات و تکلیف های خود در زمان آزمون های درسی و یا امتحانات نوبت اول یا دوم بدون هیچگونه مشکلی با نمره ی بالا قبول شود.اما این مجموعه با استفاده از روش های نوین و صحیح میتواند دانش آموزان را به سمت و سوی درس خواندن ترغیب کند و همچنین در این مجموعه نیز مانند سایر مجموعه های ( ارزشیابی ) با استفاده از اشکال تمام و تصاویر تمام رنگی سعی شده است درس خواندن را برای دانش آموز جذاب تر و دلنشین تر کند که همین امر موجب میشود تا دانش آموز علاقه اش به خواندن درس و حل کردن تمارین بیشتر شود.در این مجموعه سعی شده است از تصاویر و اشکال رنگی مختلف استفاده شود تا دانش آموزان از درس زده نشوند و همچنین در زمانی که درس میخوانند یا تمرین های این مجموعه را حل میکنند احساس خستگی یا کلافگی نکنند.مجموعه حاضر ( ارزشیابی جامع ششم ابتدایی ) با طراحی و صفحه آرایی بسیار زیبا و دلنشین موجب میشود تا درس خواندن برای دانش آموزان ساده تر و همچنین جذاب تر شود که این امر به خودیه خود باعث میشود دانش آموز به خوبی درس هارا یاد بگیرد و همچنین با موفقیت مقاطع تحصیلی خود را به پایان برساند.مجموعه حاضر ( ارزشیابی جامع ششم ابتدایی ) همراه با آزمون های نوبت اول و دوم است که به دانش آموزان عزیز پایه ششمی کمک بسزایی میکند تا با حل کردن تمرین ها و تکالیف مخصوص آن آزمون خود را به صورت کامل برای امتحانات و آزمون های خود آماده کنند و همچنین در حین آمادگی مطالب جدیدی یاد بگیرند و آنها را تقویت و تثبیت نمایند.
همینطور این کاربرگ ها در ابتدای خود آزمون ورودی دارند تا معلمین عزیز از این طرییق میزان سواد آموزشی دانش آموزان را در مقطع قبلی بسنجند .سوالات و تکالیف این مجموعه ( ارزشیابی جامع چهارم ابتدایی ) در چهار دسته ؛ درست و غلط ، چهار گزینه ای ، جای خالی و تشریحی در نظر گرفته شده است ، این امر موجب میشود دانش آموز با تمامی نمونه سوالات آشنا شود تا در زمان آزمون های درسی و امتحانات نوبت اول یا دوم بتواند به تمامی آنها پاسخ دهد و با نمره بالا آن درس را قبول شود.و همچنین این مجموعه با استفاده از بهترین سوالات و تکالیف ماهانه و همچنین با استفاده از تمارین مختلف و متنوع باعث میشود دانش آموز برای امتحانات نوبت اول و دوم خودش آدامگی کامل را پیدا کند و بتواند با نمرات بالای دوره تحصیلی خود را پشت سر بگذارد.امیدواریم با تالیف و انتشار این مجموعه ( ارزشیابی جامع ششم ابتدایی ) تواسنته باشیم گامی هر چند کوچک در زمینه آموزشی و تحصیلی برداشته باشیم و همواره به دانش آموزان عزیز مقطع ششم ابتدایی کمک کنیم تا بتواند مقاططع تحصیلی خود را با موفقیت پشت سر بگذارند و همچنین آموخته های خود را تثبیت و تقویت کنند.و همچنین امید است این مجموعه همانند سایر کتاب ها و مجموعه های ی انتخاب ایده آل مورد استقبال گرم شما عزیزان قرار گیرد و همچنین امیدواریم این مجموعه چراغی باشد همواره روشن در زمینه آموزشی و علمی دانش آموزان عزیز مقطع ششم ابتدایی.
همواره منتظر رهنمود های سازنده شما عزیزان هستیم. ی انتخاب ایده آلنمونه صفحه ارزشیابی جامع ششم ابتدایی

ادامه مطلب
بازگشت به بالا