خرید پیک جعبه ای سوم ابتدایی | انتخاب ایده آل

پیک جعبه ای سوم ابتدایی

    این محصول رنگ بندی ندارد


این مجموعه ( پیک جعبه ای سوم ابتدایی ) با داشتن مطالب و تکالیف درسی کمک بسزایی به دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی میکند تا بتوانند هرچه را یاد گرفته اند ماندگار و دائمی کنند و همچنین مطالب جدید درسی و آموزشی جدیدی را نیز یاد بگیرند که در ادامه دوره تحصیلی خود بسیار پر نقش و مهم است.همانند سایر مجموعه های پیک های جعبه ای انتخاب ایده آل این مجموعه نیز با هدفی یکسان ولی در مقطع سوم ابتدایی با استفاده از روش های خاص خود که پس از تجربه های طولانی مدت اینجانبان بوده است برای تثبیت و ماندگار ساختن آموخته های خویش به دانش آموزان کمک بسزایی میکند ، می توان گفت یکی از امر های مهم و کلیدی در زمینه درسی و آموزشی تقویت و ارتقا مطالبی است که دانش آموزان آن را می آموزند.در این مجموعه سعی شده است با تلاش های فراوان در حین سادگی تدریس و یاددهی با استفاده از تمرین های هفته ای و همنین تمرین های متنوع در جهت و مسیر تقویت آموخته ها و همچنین ماندگار سازی مطالب درسی به دانش آموزان عزیز کمک کند.در این مجموعه ( پیک جعبه ای سوم ابتدایی) با به کار گیری تصاویر و رنگ های مختلف سعی شده است تا دانش آموز را از کلافه شدن دور نگه دارد و همچنین برعکس این امر آنها را به سمت خواندن درس و یادگیری مطالب جدید هدایت کند.تمامی صفحات با طراحی دلنواز و رنگ های زیبا ، موجب رفع خستگی دانش آموز میشود ، هر ماه دارای 4 دفترچه می باشد که از ابتدای مهر ماه تا انتهای اردیبهشت ماه را شامل میشود.در این مجموعه همانند سایر مجموعه پیک های جعبه ای انتخاب ایده آل با استفاده از معما ها و جداول درسی متنوع و مختلف سعی شده است تا دانش آموزان را از خسته شدن خواندن درس و مطالب درسی جلوگیری کند و همچنین ترس آنها را از زیاد و سنگین بودن مطالب درسی با استفاده از این روش کمتر کند و یا از بین ببرد.پیک جعبه ای سوم ابتدایی به صورت دفترچه ای است و هر هفته دارای مطالب و تمارین مختلف و خاص خود میباشد که دانش آموز پس از یادگیری مطالب درسی و مباحث درسی میتواند با حل کردن این تمرین و تکالیف هرچه را که آموخته است تثبیت و تقویت کند.در هر مجموعه از پیک های جعبه ای انتخاب ایده آل درس های مختلفی وجود دارد مانند فارسی ، ریاضی ، اجتماعی و … که با داشتن تکالیف متنوع از هر درس موجب میشود دانش آموز مطالب جدیدی از تمامی درس ها یاد بگیرد و همچنین مطالبی را خود آموخته نیز تقویت و تثبیت نماید.دانش آموزان زمانی میتوانند در ما بقی مقاطع تحصیلی خود موفق باشند که پایه های اولیه آنها قوی باشد ، این مجموعه به آنها کمک میکند تا پایه های تحصیلی خود را تقویت کنند و با توانمندی کامل در جهت و مسیر ادامه مقاطع تحصیلی گام بردارند و تمامی رده های تحصیلی را با موفقیت پشت سر بگذارند و به پایان برساننند.باید در نظر داشته باشیم که تدریس ها و یاددهی های غلط نیز ممکن است دانش آموز را بسیار ضعیف کند و حتی آنهارا از درس زده کند و کم کم علاقه ی آنان را نسبت به درس و فضای آموزشی کمتر کند.این کتاب به به کار گیری روش های تدریس خاص و مناسب به کمک دانش آموزان عزیز می آید و آنها را به سمت و سوی موفقیت هدایت میکند و همچنین انگیزه ای به آنها میدهد تا وقت بیشتری بر روی حل کردن تمرین ها و تکالیف این مجموعه بگذارند که این امر موجب تقویت هرچه بیشتر آموخته های دانش آموز میشود.امید این مجموعه چراغی روشن در زمینه آموزشی و تحصیلی دانش آموزان باشد. ی انتخاب ایده آلنمونه صفحه پیک جعبه ای سوم ابتدایی

ارسال بعد از یک روز کاری
موجود در انبار
امتیاز کاربران: 5
قیمت متغیر است
برای دیدن بقیه محصولات ما لطفا اینجا کلیک کنید.

محصولات مرتبط

پیک هفته ای اول ابتدایی (رحلی)

پیک هفته ای اول ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
پیک جعبه ای اول ابتدایی

پیک جعبه ای اول ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفته ای دوم ابتدایی (رحلی)

پیک هفته ای دوم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
پیک جعبه ای دوم ابتدایی

پیک جعبه ای دوم ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفته ای سوم ابتدایی (رحلی)

پیک هفته ای سوم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
پیک جعبه ای سوم ابتدایی

پیک جعبه ای سوم ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفته ای چهارم ابتدایی (رحلی)

پیک هفته ای چهارم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
پیک جعبه ای چهارم ابتدایی

پیک جعبه ای چهارم ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفته ای پنجم ابتدایی ( رحلی )

پیک هفته ای پنجم ابتدایی ( رحلی )

قیمت : متغیر
پیک جعبه ای پنجم ابتدایی

پیک جعبه ای پنجم ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفته ای ششم ابتدایی (رحلی)

پیک هفته ای ششم ابتدایی (رحلی)

قیمت : متغیر
کاربرگ هفتگی اول دبستان

کاربرگ هفتگی اول دبستان

قیمت : متغیر
پیک هفتگی حسامی اول ابتدایی

پیک هفتگی حسامی اول ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی همراه دانش پایه پنجم ابتدایی

پیک هفتگی همراه دانش پایه پنجم ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی همراه دانش پایه چهارم ابتدایی

پیک هفتگی همراه دانش پایه چهارم ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی همراه دانش پایه ششم ابتدایی

پیک هفتگی همراه دانش پایه ششم ابتدایی

قیمت : متغیر
کتاب کار جامع همراه دانش پایه دوم ابتدایی

کتاب کار جامع همراه دانش پایه دوم ابتدایی

قیمت : متغیر
کتاب کار جامع همراه دانش پایه اول ابتدایی

کتاب کار جامع همراه دانش پایه اول ابتدایی

قیمت : متغیر
کتاب کار جامع همراه دانش پایه پنجم ابتدایی

کتاب کار جامع همراه دانش پایه پنجم ابتدایی

قیمت : متغیر
کتاب کار جامع همراه دانش پایه ششم ابتدایی

کتاب کار جامع همراه دانش پایه ششم ابتدایی

قیمت : متغیر
کتاب کار جامع همراه دانش پایه چهارم ابتدایی

کتاب کار جامع همراه دانش پایه چهارم ابتدایی

قیمت : متغیر
کتاب کار جامع همراه دانش پایه سوم ابتدایی

کتاب کار جامع همراه دانش پایه سوم ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی دوم دبستان حسامی

پیک هفتگی دوم دبستان حسامی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی سوم دبستان حسامی

پیک هفتگی سوم دبستان حسامی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی چهارم دبستان حسامی

پیک هفتگی چهارم دبستان حسامی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی پنجم دبستان حسامی

پیک هفتگی پنجم دبستان حسامی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی ششم دبستان حسامی

پیک هفتگی ششم دبستان حسامی

قیمت : متغیر
پیک آدینه(تمام رنگی) چهارم ابتدایی تاک

پیک آدینه(تمام رنگی) چهارم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(تمام رنگی) دوم ابتدایی تاک

پیک آدینه(تمام رنگی) دوم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(تمام رنگی) سوم ابتدایی تاک

پیک آدینه(تمام رنگی) سوم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(تمام رنگی) اول ابتدایی تاک

پیک آدینه(تمام رنگی) اول ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(تمام رنگی) پنجم ابتدایی تاک

پیک آدینه(تمام رنگی) پنجم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(تمام رنگی) ششم ابتدایی تاک

پیک آدینه(تمام رنگی) ششم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(دو رنگ) ششم ابتدایی تاک

پیک آدینه(دو رنگ) ششم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(دو رنگ) پنجم ابتدایی تاک

پیک آدینه(دو رنگ) پنجم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(دو رنگ) چهارم ابتدایی تاک

پیک آدینه(دو رنگ) چهارم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(دو رنگ) سوم ابتدایی تاک

پیک آدینه(دو رنگ) سوم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(دو رنگ) دوم ابتدایی تاک

پیک آدینه(دو رنگ) دوم ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه(دو رنگ) اول ابتدایی تاک

پیک آدینه(دو رنگ) اول ابتدایی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه ششم دبستان گراد

پیک آدینه ششم دبستان گراد

قیمت : متغیر
پیک آدینه دوم دبستان گراد

پیک آدینه دوم دبستان گراد

قیمت : متغیر
پیک آدینه سوم دبستان گراد

پیک آدینه سوم دبستان گراد

قیمت : متغیر
پیک آدینه چهارم دبستان گراد

پیک آدینه چهارم دبستان گراد

قیمت : متغیر
پیک آدینه پنجم دبستان گراد

پیک آدینه پنجم دبستان گراد

قیمت : متغیر
پیک آدینه اول دبستان گراد

پیک آدینه اول دبستان گراد

قیمت : متغیر
پیک آدینه خصوصی سوم دبستان

پیک آدینه خصوصی سوم دبستان

قیمت : متغیر
پیک آدینه خصوصی چهارم دبستان

پیک آدینه خصوصی چهارم دبستان

قیمت : متغیر
پیک آدینه خصوصی اول دبستان

پیک آدینه خصوصی اول دبستان

قیمت : متغیر
پیک آدینه خصوصی دوم دبستان

پیک آدینه خصوصی دوم دبستان

قیمت : متغیر
پیک آدینه خصوصی پنجم دبستان

پیک آدینه خصوصی پنجم دبستان

قیمت : متغیر
پیک آدینه خصوصی ششم دبستان

پیک آدینه خصوصی ششم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه خصوصی اول ابتدایی

ازمون ماهانه خصوصی اول ابتدایی

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(رحلی) چهارم دبستان سلام

پیک هفتگی(رحلی) چهارم دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(رحلی) پنجم دبستان سلام

پیک هفتگی(رحلی) پنجم دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(رحلی) سوم دبستان سلام

پیک هفتگی(رحلی) سوم دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(رحلی) دوم دبستان سلام

پیک هفتگی(رحلی) دوم دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(وزیری) اول دبستان سلام

پیک هفتگی(وزیری) اول دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(وزیری) دوم دبستان سلام

پیک هفتگی(وزیری) دوم دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(وزیری) سوم دبستان سلام

پیک هفتگی(وزیری) سوم دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(وزیری) پنجم دبستان سلام

پیک هفتگی(وزیری) پنجم دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(وزیری) چهارم دبستان سلام

پیک هفتگی(وزیری) چهارم دبستان سلام

قیمت : متغیر
پیک هفتگی(وزیری) ششم دبستان سلام

پیک هفتگی(وزیری) ششم دبستان سلام

قیمت : متغیر
آدینه هفتگی اول دبستان

آدینه هفتگی اول دبستان

قیمت : متغیر
آدینه هفتگی دوم دبستان

آدینه هفتگی دوم دبستان

قیمت : متغیر
آدینه هفتگی سوم دبستان

آدینه هفتگی سوم دبستان

قیمت : متغیر
آدینه هفتگی چهارم دبستان

آدینه هفتگی چهارم دبستان

قیمت : متغیر
آدینه هفتگی پنجم دبستان

آدینه هفتگی پنجم دبستان

قیمت : متغیر
آدینه هفتگی ششم دبستان

آدینه هفتگی ششم دبستان

قیمت : متغیر
پیک آدینه پایه دوم دبستان پویش

پیک آدینه پایه دوم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک آدینه پایه سوم دبستان پویش

پیک آدینه پایه سوم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک آدینه پایه اول دبستان پویش

پیک آدینه پایه اول دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک آدینه پایه چهارم دبستان پویش

پیک آدینه پایه چهارم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک آدینه پایه ششم دبستان پویش

پیک آدینه پایه ششم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک آدینه پایه پنجم دبستان پویش

پیک آدینه پایه پنجم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک ارزشیابی ماهانه پایه اول دبستان پویش

پیک ارزشیابی ماهانه پایه اول دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک ارزشیابی ماهانه پایه دوم دبستان پویش

پیک ارزشیابی ماهانه پایه دوم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک ارزشیابی ماهانه پایه سوم دبستان پویش

پیک ارزشیابی ماهانه پایه سوم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک ارزشیابی ماهانه پایه چهارم دبستان پویش

پیک ارزشیابی ماهانه پایه چهارم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک ارزشیابی ماهانه پایه پنجم دبستان پویش

پیک ارزشیابی ماهانه پایه پنجم دبستان پویش

قیمت : متغیر
پیک ارزشیابی ماهانه پایه ششم دبستان پویش

پیک ارزشیابی ماهانه پایه ششم دبستان پویش

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه اول دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه اول دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه دوم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه دوم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه سوم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه سوم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه چهارم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه چهارم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه پنجم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه پنجم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه ششم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه ششم دبستان

قیمت : متغیر
دفتر ریاضی پایه دوم دبستان

دفتر ریاضی پایه دوم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه سوم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه سوم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه چهارم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه چهارم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه پنجم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه پنجم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه ششم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه ششم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه هفتم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه هفتم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه هشتم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه هشتم دبستان

قیمت : متغیر
کتاب آموزش زیبانویسی پایه نهم دبستان

کتاب آموزش زیبانویسی پایه نهم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه اول دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه اول دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه دوم دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه دوم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه سوم دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه سوم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه چهارم دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه چهارم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه پنجم دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه پنجم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه ششم دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه ششم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه هفتم دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه هفتم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه هشتم دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه هشتم دبستان

قیمت : متغیر
ازمون ماهانه سنجاب پایه نهم دبستان

ازمون ماهانه سنجاب پایه نهم دبستان

قیمت : متغیر
آدینه برگ هفتگی اول دبستان

آدینه برگ هفتگی اول دبستان

قیمت : متغیر
هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) اول دبستان

هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) اول دبستان

قیمت : متغیر
آدینه برگ هفتگی دوم دبستان

آدینه برگ هفتگی دوم دبستان

قیمت : متغیر
هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) دوم دبستان

هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) دوم دبستان

قیمت : متغیر
آدینه برگ هفتگی سوم دبستان

آدینه برگ هفتگی سوم دبستان

قیمت : متغیر
هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) سوم دبستان

هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) سوم دبستان

قیمت : متغیر
آدینه برگ هفتگی چهارم دبستان

آدینه برگ هفتگی چهارم دبستان

قیمت : متغیر
هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) چهارم دبستان

هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) چهارم دبستان

قیمت : متغیر
هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) پنجم دبستان

هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) پنجم دبستان

قیمت : متغیر
آدینه برگ هفتگی ششم دبستان

آدینه برگ هفتگی ششم دبستان

قیمت : متغیر
هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) ششم دبستان

هفت شنبه (آدینه برگ هفتگی) ششم دبستان

قیمت : متغیر
نقد و بررسی

این مجموعه ( پیک جعبه ای سوم ابتدایی ) با داشتن مطالب و تکالیف درسی کمک بسزایی به دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی میکند تا بتوانند هرچه را یاد گرفته اند ماندگار و دائمی کنند و همچنین مطالب جدید درسی و آموزشی جدیدی را نیز یاد بگیرند که در ادامه دوره تحصیلی خود بسیار پر نقش و مهم است.همانند سایر مجموعه های پیک های جعبه ای انتخاب ایده آل این مجموعه نیز با هدفی یکسان ولی در مقطع سوم ابتدایی با استفاده از روش های خاص خود که پس از تجربه های طولانی مدت اینجانبان بوده است برای تثبیت و ماندگار ساختن آموخته های خویش به دانش آموزان کمک بسزایی میکند ، می توان گفت یکی از امر های مهم و کلیدی در زمینه درسی و آموزشی تقویت و ارتقا مطالبی است که دانش آموزان آن را می آموزند.در این مجموعه سعی شده است با تلاش های فراوان در حین سادگی تدریس و یاددهی با استفاده از تمرین های هفته ای و همنین تمرین های متنوع در جهت و مسیر تقویت آموخته ها و همچنین ماندگار سازی مطالب درسی به دانش آموزان عزیز کمک کند.در این مجموعه ( پیک جعبه ای سوم ابتدایی) با به کار گیری تصاویر و رنگ های مختلف سعی شده است تا دانش آموز را از کلافه شدن دور نگه دارد و همچنین برعکس این امر آنها را به سمت خواندن درس و یادگیری مطالب جدید هدایت کند.تمامی صفحات با طراحی دلنواز و رنگ های زیبا ، موجب رفع خستگی دانش آموز میشود ، هر ماه دارای 4 دفترچه می باشد که از ابتدای مهر ماه تا انتهای اردیبهشت ماه را شامل میشود.در این مجموعه همانند سایر مجموعه پیک های جعبه ای انتخاب ایده آل با استفاده از معما ها و جداول درسی متنوع و مختلف سعی شده است تا دانش آموزان را از خسته شدن خواندن درس و مطالب درسی جلوگیری کند و همچنین ترس آنها را از زیاد و سنگین بودن مطالب درسی با استفاده از این روش کمتر کند و یا از بین ببرد.پیک جعبه ای سوم ابتدایی به صورت دفترچه ای است و هر هفته دارای مطالب و تمارین مختلف و خاص خود میباشد که دانش آموز پس از یادگیری مطالب درسی و مباحث درسی میتواند با حل کردن این تمرین و تکالیف هرچه را که آموخته است تثبیت و تقویت کند.در هر مجموعه از پیک های جعبه ای انتخاب ایده آل درس های مختلفی وجود دارد مانند فارسی ، ریاضی ، اجتماعی و … که با داشتن تکالیف متنوع از هر درس موجب میشود دانش آموز مطالب جدیدی از تمامی درس ها یاد بگیرد و همچنین مطالبی را خود آموخته نیز تقویت و تثبیت نماید.دانش آموزان زمانی میتوانند در ما بقی مقاطع تحصیلی خود موفق باشند که پایه های اولیه آنها قوی باشد ، این مجموعه به آنها کمک میکند تا پایه های تحصیلی خود را تقویت کنند و با توانمندی کامل در جهت و مسیر ادامه مقاطع تحصیلی گام بردارند و تمامی رده های تحصیلی را با موفقیت پشت سر بگذارند و به پایان برساننند.باید در نظر داشته باشیم که تدریس ها و یاددهی های غلط نیز ممکن است دانش آموز را بسیار ضعیف کند و حتی آنهارا از درس زده کند و کم کم علاقه ی آنان را نسبت به درس و فضای آموزشی کمتر کند.این کتاب به به کار گیری روش های تدریس خاص و مناسب به کمک دانش آموزان عزیز می آید و آنها را به سمت و سوی موفقیت هدایت میکند و همچنین انگیزه ای به آنها میدهد تا وقت بیشتری بر روی حل کردن تمرین ها و تکالیف این مجموعه بگذارند که این امر موجب تقویت هرچه بیشتر آموخته های دانش آموز میشود.امید این مجموعه چراغی روشن در زمینه آموزشی و تحصیلی دانش آموزان باشد. ی انتخاب ایده آلنمونه صفحه پیک جعبه ای سوم ابتدایی

ادامه مطلب
بازگشت به بالا